Vrijmetselarij 

De vrijmetselarij is een wereldwijde broederschap, waarin mannen van uiteenlopende achtergrond elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over hun levensvragen en hun levensvisies. Zij zijn georganiseerd in loges, plaatselijke verenigingen, in Nederland onder de koepel van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap: de bijeenkomsten zijn slechts toegankelijk voor ingewijden. Elk nieuw lid legt bij zijn inwijding een gelofte af, waarin hij onder meer belooft volstrekte vertrouwelijkheid te bewaren over wat er binnen de loge besproken wordt. Daardoor kan elke broeder geheel vrijuit spreken over wat hem na aan het hart ligt. 

Ken Uzelf 


De vrijmetselarij is geen beweging, geen levensbeschouwing, maar een werkwijze. Vrijmetselaren verrichten arbeid. Daarbij gaan zij uit van de bouw van de Tempel van Salomo als metafoor voor de menselijke samenleving onder de koepel van het Universum. Elk mens wordt gezien als een ruwe steen en de vrijmetselaar heeft de opdracht zichzelf te leren kennen, zichzelf te bewerken tot een goedgevormde bouwsteen van de samenleving. De vrijmetselaar komt in de loge om te leren van zijn broeders en zich open te stellen voor hun vragen. Bij alles wat we doen, staat voorop dat we zoeken naar wat ons bindt en op te lossen wat ons scheidt.

Ga hier verder.