Contact met loge De Bouwketen

In loge De Bouwketen wordt hoge prijs gesteld op een open communicatie, niet alleen met vrijmetselaren, maar vooral met de omringende maatschappij. De leden zijn graag bereid met belangstellenden van gedachten te wisselen over de kenmerken van hun loge.

De voorlichter van loge De Bouwketen is tijdelijk de voorzitter. Voor nadere inlichtingen over de loge is hij bereikbaar per e-mail: voorzitter.loge291@vrijmetselarij.nl

Secretaris van loge De Bouwketen is Hendrik van Tijum. Voor informatie over toetreding is hij bereikbaar per e-mail: secretaris.loge291@vrijmetselarij.nl

Onze avonden vinden plaats op dinsdag in het Logegebouw (Turfsingel 46, Groningen):

Grotere kaart weergeven